‘We hebben ROC Midden Nederland gekozen vanwege maatwerk’

Werken bij de TUssenvoorziening

De Tussenvoorziening komt in actie voor kwetsbare mensen in de regio Utrecht die het alleen niet redden door bijvoorbeeld dakloosheid, schulden, psychiatrie of verslaving. Om deze mensen perspectief te bieden op een baan, is er nauwe samenwerking met ROC Midden Nederland. ‘We hadden behoefte aan een maatwerkopleiding op niveau 2 op het gebied van facilitaire zaken,’ aldus Marry Mos beleidsadviseur.

‘De eerste ‘op maat’ lesgroep Facilitair medewerker draait nu en een tweede start in januari. Meerdere mensen hebben zicht op een betaalde baan en daar doen we het voor!’ aldus Marleen Busscher, coördinator VOIZ-Academie. De Voiz Academie is een tussenstap op weg naar werk en opleiding. Zo vinden mensen met een kwetsbaarheid makkelijker betaald werk en is de stap naar een opleiding minder groot.

Drie vliegen
‘Twee jaar geleden heeft De Tussenvoorziening contact opgenomen met ROC Midden Nederland. We kenden het ROC van de mbo 4 Welzijnsopleiding en legden nu de vraag bij ROC Midden Nederland neer of zij ons konden helpen met een mbo 2 opleiding gericht op facilitair werk. Daarmee zouden we drie vliegen in één klap slaan. Een van onze opvanglocatie is namelijk in eigen beheer en onze beheerders met daklozenachtergrond stromen moeilijk door naar betaald werk. Een mbo 4 opleiding is vaak te pittig. Daarnaast wilden we de beheerders van de opvang meer bagage meegeven: het werk in de 24-uus opvang wordt moeilijker, er zijn meer beheerders nodig en én ze moeten meer kunnen,’ aldus Marry.

Maatwerk
‘Met elkaar hebben we de contouren bepaald: wat kunnen we aanbieden en hoe ziet dat eruit? Hoe ‘op maat’ kunnen we het maken? Daarbij hebben we ons, naast maatwerk, ook gericht op het niveau, zodat voor deelnemers de toestroom eenvoudiger wordt. We merkten namelijk dat er een kloof zit tussen mensen uit de opvang en het starten met een mbo 4 opleiding. Om deze kloof te overbruggen wilden we graag een mbo 2 opleiding bieden. Daarnaast wilden we de opleiding in eigen huis houden, omdat het voor onze deelnemers soms moeilijk is om naar het Horeca & Toerisme College in Nieuwegein te gaan. Ook hebben we gekeken naar welke docenten op de groep passen: zij moeten feeling hebben met onze doelgroep. Ook de studentcoach voelt zich goed bij de deelnemers en daagt hen op een positieve manier uit om in de lerende houding te komen. We hebben er een jaar voor uitgetrokken om dit traject goed voor te bereiden: wat hebben we van elkaar nodig? Hoe komen we aan leerwerkplekken? Hoe worden we voor deze facilitaire opleiding een SBB-erkende opleidingsinstelling?’ vertelt Marry.

Alternatieve toets
‘Voor onze deelnemers is het belangrijk dat zij ‘leerfit’ worden. Dat is ook één van de redenen waarom we de opleiding op niveau 2 aanbieden. Met ROC Midden Nederland hebben we afgesproken dat als iemand niet aan de toelatingseisen voldoet er een alternatieve toets is en de mensen daar ook op begeleid worden. Ook hebben we afspraken gemaakt over de TOA-toets (rekentoets, red.) en de AMN-test, een talententest, zodat we een goede ‘nulmeting’ hebben. Datzelfde geldt voor Nederlandse les en digitale vaardigheden; deze zitten ook in het voortraject.’

Betaalde baan
‘We hebben expliciet voor ROC Midden Nederland gekozen, want jullie bieden erkende opleidingen aan en met de doorlopende leerlijn kunnen onze deelnemers desgewenst doorstromen naar mbo 4 en hbo. Deelnemers kunnen straks met hun diploma overal terecht. Het is écht maatwerk geworden: specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld. Én de grootste opbrengst is dat de eerste arbeidscontracten binnen zijn,’ aldus Marry. ‘De deelnemers vinden de opleiding goed te doen: het niveau sluit aan. Ze vinden het heel erg leuk, omdat ze in een groep zitten met gelijkgestemden. Het is niet voor iedereen eenvoudig om bij de lessen te blijven of huiswerk te maken, maar daarvoor is extra begeleiding en ondersteuning. Er zijn meer mensen in de opleiding die zicht hebben op een betaalde baan. En daar doen we het voor!’ aldus Marleen.

 

 

 

20 december 2022
  • ROC Midden Nederland