Toekomstgericht bouwen aan jouw organisatie

Twee verpleegkundigen in de hal van een ziekenhuis

Organisaties die inzetten op het begeleiden en opleiden van werknemers spelen constructief in op veranderingen op de arbeidsmarkt. De organisatie ontwikkelt zich daarmee als een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe en huidige medewerkers én hebben een hogere medewerkerstevredenheid. Dit is essentieel in een markt waar arbeidskrapte een grote rol speelt. Hoe werken we daarin succesvol samen? Hoe vervullen we bij ROC Midden Nederland de rol van trusted advisor

De accountmanagers van mbo voor professionals en de stagebegeleiders (BPV-consulenten) hebben een goede verbinding met bedrijven in de sector. De accountmanager kent de mogelijkheden van opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Maar hoe vervult de accountmanager de rol als ontwikkelpartner? We leggen de vraag voor aan Inge van Erp, accountmanager Gezondheidszorg bij mbo voor professionals: “Wij zien dat als de rol van trusted advisor. We hebben veel kennis van de sector en vaak ook al van de organisatie, de visie, missie en kernwaarden en het leerklimaat. En in die samenwerking komen vragen aan bod zoals:

  • Wat zijn de ambities en doelstellingen van de organisatie?
  • Welke knelpunten moeten (eerst) opgelost worden?
  • Welke (leer)cultuur streeft de organisatie na?
  • Welke leiderschapskenmerken streeft de organisatie na?
  • Hoe wordt de motivatie van medewerkers gestimuleerd?
  • Welke tijds- en budgetinvestering kan gedaan worden t.a.v. opleiden?
  • Wat zijn uitdagingen en behoeften op het gebied van werklast en verleturen?
  • Hoe kunnen opleidingsprogramma’s worden geïntegreerd in het nieuwe opleidingsplan?
  • Hoe ziet de organisatie de rol van mbo voor professionals in de uitvoering van het plan?

Doel van de samenwerking is om tot passende oplossingen te komen voor de organisatie, op korte, middellange en lange termijn. Oplossingen die aansluiten op de eisen en behoeften van de organisatie en de werknemers. En zo’n oplossing kan voor iedere organisatie weer nét even anders zijn. Bijvoorbeeld opleiden of scholen voor alle soorten functies, van staf tot werkvloer. Functiedifferentiatie, waarbij medewerkers behouden blijven of flexibele maatwerktrajecten, zodat medewerkers alleen leren wat nodig is en tegelijkertijd zoveel mogelijk op de werkvloer beschikbaar blijven. En last but not least: een aantrekkelijke organisatie met oog voor (nieuwe of huidige) tevreden medewerkers.”  

Wil jij het gesprek aangaan met een van onze accountmanager? Neem contact op.

27 februari 2024
  • Mbovoorprofessionals