Subsidieregeling gemeente Utrecht voor mbo-stages en leerbanen

subsidie Gemeente Utrecht

In 2021 en 2022 komt vanuit de gemeente Utrecht €900.000,- beschikbaar voor werkgevers om mbo-stages en leerbanen te stimuleren. De subsidieregeling die werkgevers (arbeidsmarktregio Midden-Utrecht) kunnen aanvragen voor begeleiding van mbo-studenten staat vanaf vrijdag 9 juli open.

Wethouder Klaas Verschuure kondigde dit 30 juni jl. aan bij de lancering van de Utrechtse mbo-straat (Voorstraat): “Met deze subsidie snijdt het mes aan twee kanten. We willen obstakels bij werkgevers wegnemen, zodat zij de deuren van hun bedrijf gemakkelijker openen voor mbo-studenten. Daardoor hopen we dat mbo’ers soepeler een stageplek of leerbaan vinden. Het leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van hun studie. De werkervaring die zij daarmee opdoen, kan tevens helpen om straks met zelfvertrouwen de arbeidsmarkt te betreden.”

De subsidie kan aangevraagd worden door werkgevers die een stage of leerbaan bieden aan een student in sectoren zoals zorg en welzijn, ICT, bouw/techniek/energietransitie, onderwijs, of in de maakindustrie, gastvrijheid (horeca en toerisme), evenementen, detailhandel (non-food) of cultuur.
Kijk voor meer informatie op de website of het online loket van de Gemeente Utrecht.

14 juli 2021
  • ROC Midden Nederland