Positieve gezondheid voor veerkracht op de werkvloer

Reinaerde in Vitaliteitslab

Met het landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg van de Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kiest zorgorganisatie Reinaerde bewust voor de beweging van zorg naar leven en van organisatie naar organiseren. Daarin kijkt de organisatie naar de mens, cliënt én zorgprofessional, met zijn of haar ondersteuningsbehoeften en daar past Positieve Gezondheid als onderlegger bij. Reinaerde heeft vervolgens ROC Midden Nederland benaderd met de vraag de zorgorganisatie te inspireren met een avond in het Vitaliteitslab in stadion Galgenwaard in Utrecht.

Draagkracht
Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan ook Reinaerde de zorgvraag nauwelijks aan en die uitdaging neemt toe richting 2030. Daarom is er volgens de gehandicaptenorganisatie meer draagkracht nodig en mogen zorgorganisaties meer midden in de samenleving staan en gebruik maken van hun omgeving. De organisatie gaat hierin de komende jaren stappen zetten en heeft hiervoor ROC Midden Nederland gevraagd om samen de zorgorganisatie te inspireren met een avond in het Vitaliteitslab in stadion Galgenwaard in Utrecht. Hier kun je aan de hand van 6 interactieve werkvormen kennismaken met de 6 dimensies van Positieve gezondheid. Naast Positieve gezondheid staan de Blue zones centraal. Tijdens deze avond hebben 3 trainers van het ROC voor interactieve inspiratie gezorgd.

Veerkracht
De visie achter Positieve Gezondheid is niet alleen naar fysiek en mentaal welbevinden te kijken, maar ook naar zingeving en ‘meedoen’ in het leven. De regie over de gezondheid ligt daarmee bij de persoon zelf. Het gaat om de eigen veerkracht en dat wat energie oplevert als het tegenzit. ROC Midden Nederland heeft deze visie omarmd, intern, en ook in haar zorgonderwijs.

Uitdragen
Tijdens de avond zijn mensen vanuit verschillende gelederen binnen Reinaerde uitgenodigd om kennis te maken met dit gedachtegoed. De blue zones, plekken op de wereld waar mensen bovengemiddeld gelukkig zijn en oud worden, vormen de inspiratiebron voor het gedachtegoed. ‘De presentator en zijn presentatie over de Blue zones maakte veel indruk. Ik heb zin om ermee aan de slag te gaan, ook omdat het mooie aan de blue zones is dat vijf principes centraal staan, waardoor het makkelijk toepasbaar kan zijn in je eigen leven of organisatie’, aldus Thijs Wieringa, adviseur organisatie, ontwikkeling en innovatie.

Eigen blue zones
Voor Reinaerde betekent dat dat zij als zorgorganisatie haar mensen wil uitdagen om vanuit deze lering intern eigen bleu zones te creëren. Daarvoor maakten de deelnemers tijdens deze avond de verbinding op de vragen: wat betekent dit voor Reinaerde? Hoe gaat Positieve gezondheid de organisatie verder helpen, ook in relatie tot het ecosysteem rond de cliënt? ‘Positieve gezondheid is een ontwikkeling die vanaf de werkvloer kan worden ingezet en opgepakt, omdat het om je eigen leven gaat en welke keuzes je maakt. En dat maakt dat collega’s en afdelingen het makkelijk kunnen oppakken,’ aldus Thijs. De tool waarmee je werkt, het spinnenweb, geeft je richting op de zes gebieden: lichamelijk, mentaal, meedoen, dagelijks functioneren, zingeving en kwaliteit van leven. Thijs en andere deelnemers waren positief en enthousiast en Reinaerde oriënteert zich op verdere stappen om het intern breder uit te dragen: van elkaar inspireren naar kennis delen en vervolgens ervaren wat Positieve gezondheid met je doet.  

Meer informatie
ROC Midden Nederland ondersteunt organisaties bij vraagstukken op het gebied van werknemers en hun veerkracht met trainingen en opleidingen op het gebied van Vitaliteit en Positieve gezondheid. Van een experience in het Vitaliteitslab tot een volledige training Positieve gezondheid. Op deze pagina vertellen we meer over Vitaliteit. Hier vind je ook het aanbod. Op deze pagina vind je meer informatie over het Vitaliteitslab.

 

 

13 december 2022
  • ROC Midden Nederland