Pilot met vrijstellingen van start: kennis & ervaring telt!

Bij GROEI telt kennis en ervaring mee!

In samenwerking met ROC Midden Nederland biedt Kind & Co Ludens ervaren medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. In januari startte een eerste pilotgroep van 18 ervaren medewerkers met de op-maat-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. In mei start een tweede groep.

Iedere student een eigen leerroute
Tijdens een instroomgesprek wordt besproken of de medewerker, op basis van eerder behaalde kwalificaties, vrijstelling aan kan vragen voor onderdelen van de opleiding. Op basis hiervan ontvangt de deelnemer een individueel advies over de te volgen lessen en/of praktijkexamens.

Ervaring telt
Een ervaren medewerker die een hogere of andere kwalificatie wil behalen start niet bij nul. ROC Midden Nederland en Kind & Co Ludens nemen ervaring serieus. Het ROC werkt aan een nieuwe werkwijze waarbij vrijstellingen niet alleen verleend worden op basis van eerder behaalde kwalificaties maar ook op basis van ervaring. Medewerkers van wie de docent verwacht dat ze een goede kans maken om vrijstellingen te krijgen op basis van ervaring, zullen daarvoor bewijsmateriaal moeten samenstellen. Ze kunnen deelnemen aan de valideringsroute.

Valideringsroute
Samen met een collega van Libereaux, een organisatie gespecialiseerd in het waarderen en erkennen van ervaring, gaan ze gedurende acht weken aan de slag met het opbouwen van een portfolio met beroepsproducten die gekoppeld kunnen worden aan onderdelen van de opleiding. Zodra het portfolio optimaal en conform eisen is opgebouwd wordt het voorgelegd aan een Vak Assessor die samen met een examinator van ROC Midden Nederland een Criterium Gericht Interview afneemt.
De beoordeling vormt de basis voor de rapportage en uiteindelijk het ervaringscertificaat.

Zo wordt de weg naar het diploma korter én aantrekkelijker voor ervaren pedagogisch medewerkers!

Meer weten? neem dan via mail contact op met Anouk Dekkers of telefoon 06 43 29 63 22.

24 februari 2022
  • Welzijn College
  • ROC Midden Nederland