‘Oog hebben voor elkaar en elkaar laten weten dat we het samen doen’

Brainstorm

Hoe ziet de ideale klantreis eruit voor het aanmelden en de start van een mbo-opleiding voor zij-instromers, BBL- en BOL-studenten? Wat kunnen zorginstellingen en ROC Midden Nederland optimaliseren aan die klantreis? Eén van de thema’s van ‘Mind your step’, het programma van het Gezondheidszorg College Amersfoort i.s.m. Philadelphia, Beweging 3.0 en Meander, is het optimaliseren van die klantreis en het verder ontwikkelen van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in de regio. In de tweede interactieve sessie kijken we met de deelnemende organisaties en een zijinstroom-studente naar hoe we ‘out-of-the-box’ die ideale klantreis kunnen ontwikkelen.

Ideation
Tijdens deze sessie kwamen veel ideeën naar boven. Deze hebben we uitgewerkt in prototypes. Zodat de klantreis van de zij-instromer eenvoudig, helder en leuk wordt. Want daar gaat het om in het project Mind your Step. In september hebben we de klantreis in kaart gebracht en persona's gemaakt. Want wie is die zij-instromer precies en hoe kun je hem of haar persoonlijk en op maat van de juiste informatie voorzien? Dat doet ROC Midden Nederland samen met het werkveld, zodat deze doelgroep zijinstromers persoonlijk en op maat bediend wordt in de periode van oriëntatie tot en met naar school gaan?

Eend
Als alle deelnemers afzonderlijk zes legoblokjes krijgen om daar een eend van te bouwen, ontstaan er 12 verschillende eenden. Maar toch zijn het allemaal eenden. Dan rijst de vraag: hoe kunnen we het met elkaar anders doen? Tijdens een wandeling komen bij de deelnemers de creatiefste ideeën naar boven. Deze ideeën klusteren we in vier hoofdthema’s. Deze werken we uit in concrete en praktisch uitvoerbare plannen:

Community
‘We ontwikkelen een community waar mensen zich kunnen oriënteren op het werken in de zorg. Op de website worden ze gekoppeld aan een buddy. Dit platform is een stappenplan van 1. Ga ik kiezen voor de zorg? Naar: welke sector en welke functie passen bij mij? Via online testjes en filmpjes van verhalen van zorgprofessionals tot uiteindelijk vacatures waar mensen op kunnen reageren. Wat houdt werken bij deze organisatie in? Waar kan ik naar school? Hoe ziet de opleiding er uit?

Loket
‘We richten één loket in waar mensen die in de zorg willen werken terecht kunnen met al hun vragen. Het is de follow-up van de community. Hierin werken we nauwer samen met de mensen die graag in de zorg willen werken en zorgen ervoor dat zij op de juiste plek terechtkomen. In een talententest worden talent en ervaring meegewogen. En zo wordt de kandidaat geleid naar de organisatie waar hij of zij zich het beste thuis voelt.’

Open dag
Je hebt je georiënteerd op de community of bij het loket en dan kan je sfeer proeven op de open dag. Het idee is ontstaan om een open-huizen-route te doen waarin de drie instellingen samenwerken. Een ‘hop-on-hop-off’ bus leidt mensen rond om sfeer in de verschillende zorginstellingen te proeven. Het is een open-zorg-route en bij elke instelling is er leuke rondleiding met een Q&A en een experience-kamer om de beleving te verhogen. Overal is er heerlijke warme appeltaart om het open huis te benadrukken. Sfeer proeven in optima forma. Beleven is weten!’

Veilig leren
‘Waar komt iemand vandaan, hoe is de balans tussen privé en werk? Die vragen stellen we tijdens de intake. En daarna komt pas het leren. Vanuit de werkgever moet je daar eerst aan denken. Van belang is: veilig leren.
Wie en wat is daarvoor nodig? Een veilige route en langs die route staan veilige mensen: een werkbegeleider, een praktijkopleider, maar ook het gezin en school. De teamleden en collega’s horen daar ook bij. De uitdaging is om met die mensen te kijken naar hoe we de student kunnen helpen. Deze mensen vormen ook het vangnet. Een vangnet waarbij niet iedereen zich ‘bemoeit’ met het privé leven van een student, maar waarbij de student weet op wie hij/zij kan rekenen als hij/zij dat nodig heeft én ook weet dat hij/zij op die persoon kan rekenen.
En zo begeleiden we de student naar het diploma. Het matchen is essentieel en de leerling staat centraal, dat is belangrijk.’
 ‘Het gaat om eenvoudige dingen, zoals kennismaken en welkom heten. Met elkaar oog hebben voor de persoon en laten weten dat je het met elkaar doet.’

Vangnet
Beweging 3.0 zorgt ervoor dat op de website van UtrechtZorg (www.jouwzorgbaan.nl) waar alle vacatures staan geen ‘tags’ met betrekking tot ‘leerwerkplek’ aan de vacatures gehangen worden.
We onderzoeken wie en wat nodig is om een goed vangnet rondom de student te vormen, zodat hij in opleiding blijft en zich een leven lang kan ontwikkelen in de zorg. Dat geldt zowel voor de BOL-student als de zijinstromer.

Open instellingen route
Op een later moment komen de partijen terug op het creëren van een centrale aanmelding, zowel live als online. Hierbij denken de partijen aan het ontwikkelen van een platform waarin de studiekiezer ondersteund wordt in de stappen richting zijn studiekeuze met o.a. tests over welke sector past, online speeddates met zorgprofessionals, sollicitatietips en –training en een overzicht van hoe de opleiding eruitziet. Ook zijn er ideeën over de ondersteuning van de studiekiezer door een buddy in het leven te roepen, zodat de studiekiezer geholpen wordt bij het aanmelden en inwerken.
Voor het kennismaken met de zorg, denken ROC Midden Nederland en haar partners aan het organiseren van een ‘Open Instellingen’ route, waarbij we de deelnemers kennis laten maken met de zorgorganisaties en de opleidingsplekken voor het volwassenonderwijs.

5 april 2022
  • ROC Midden Nederland
  • Gezondheidszorg College