‘Onze visie is: de kandidaat staat centraal in de begeleiding naar werk’

Manon Smit, Ilona Warnaer en Renny Starkenburg

De coronacrisis is aanleiding geweest voor het aanleggen van een regionale infrastructuur waarop organisaties en gemeenten effectiever en duurzamer met elkaar kunnen samenwerken om werkzoekenden naar werk te begeleiden: het Regionaal Mobiliteits Team (RMT). Renny Starkenburg is vanuit ROC Midden Nederland verbonden aan het RMT, waar zij de linking pin is tussen de publieke en private opleiders in de regio en het RMT. ‘Nu, in het derde jaar na corona, kijken we vooruit: hoe kunnen we nog meer betekenen, ook op het gebied van beroepsopleidingen en Leven Lang Ontwikkelen (LLO)?’

In het derde jaar van het RMT bespreken we de impact in de regio met Renny, Ilona Warnaer, trajectadviseur bij het UWV en Manon Smit die als loopbaancoach vanuit de vakorganisatie VCP / De Unie is aangesloten bij het RMT. 

Praktijkleren in het mbo 

‘Hoe kan het RMT een rol spelen bij de regionale arbeidsmarkttekorten? Zo kijken we naar de praktijkverklaring en wat de inzet daarvan voor werkgevers en werknemers kan betekenen. Werkenden en werkzoekenden waarvoor een mbo-diploma of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar is, kunnen met de praktijkverklaring wel starten met werk in de functie die bij ze past. Dat geldt ook voor zij-instromers en switchers. Dit onderwerp gaan we gezamenlijk oppakken met de opleiders,’ aldus Renny. ‘Het is daarbij fijn dat ik wortels heb binnen ROC Midden Nederland, veel ervaring heb in samenwerken met werkgevers en kennis heb van onderwijs. Ik werk hierin nauw samen met het Leer Werk Loket en zo zetten we gezamenlijk LLO op de kaart. In de toekomst willen we ook meer met werkgevers om tafel: wat heeft een organisatie nodig als het gaat om vitale medewerkers en het ‘bijblijven’ in de branche?’ Manon: ‘Daarnaast gaan wij ook kijken naar het onbenut arbeidspotentieel. Welke doelgroepen zitten nu op de bank en welke opleider past daarbij?’  

Werkloosheid

Ilona: ‘Het RMT is gestart vanuit verschillende organisaties: Gemeenten, UWV, de vakbonden, SBB en de regionale opleiders. Het RMT buigt zich over iedereen die met werkloosheid bedreigd wordt in de breedste zin van het woord: van zelfstandigen tot niet uitkeringsgerechtigden. Het UWV heeft een specifieke dienstverlening. De UWV-adviseur klopt dan bij het RMT aan.’ ‘Wij verlenen aanvullende dienstverlening en kijken daarbij altijd naar wie de eerstverantwoordelijke instantie is voor die persoon, ‘aldus Manon. 

Maatwerk, flexibel en snel

‘Wij bewijzen aan werkenden en werkzoekenden, zij-instromers en switchers dat het toe geleiden naar werk anders kan. We leveren maatwerk en dat doen we flexibel en snel. Daar zijn alle deelnemers het over eens. Niemand is een nummer. De aanmeldingen die we binnen krijgen zijn heel divers. 

Gedeelde verantwoordelijkheid & gelijkwaardigheid

Ilona: ‘We zijn trots op de goede operationele samenwerking binnen dit publiek-private domein. Waar iedereen gewend is om vanuit eigen dienstverlening te kijken, maken wij juist gebruik van elkaars dienstverlening. Onze visie is: de kandidaat staat centraal en wij, de samenwerkende partijen, delen de verantwoordelijkheid om elke persoon naar werk te helpen. Daarbij begeleiden we iemand zo lang als nodig is. Gelijkwaardigheid is vanaf het begin een belangrijk thema binnen ons team. Onze coördinator Vincent van Veen staat boven de partijen: elke partij is even belangrijk. Hij is aanjager en geeft ruimte en verantwoordelijkheid. De lijntjes zijn kort en dat maakt ons RMT een succes. 

Eerstelijns

‘We willen een systeemverandering bewerkstelligen en ons doorontwikkelen tot een blijvend Regionaal Werk Centrum (RWC, red.) voor werkgevers en werknemers. Dat is voor nu de werktitel. Het doel is om dat samen met het ministerie, het Werkgever Service Punt, UWV, de bonden, gemeenten en onderwijsinstellingen nog steviger in de regio te verankeren en toegankelijk te maken voor iedereen, zowel voor werkgevers als werknemers. Dat is een landelijke ambitie.’

Resultaten tot eind 2022

  • 1012 kandidaten met succes begeleid
  • 400 Oekraïners op weg naar werk geholpen
  • 634 Trajecten en opleidingen ingezet voor kandidate

Midden-Utrecht Werkt Door is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties en gemeenten. Zij trekken in deze regio actief samen op om werkzoekenden, zzp’ers, jongeren en starters kosteloos ondersteuning te geven bij het vinden van (nieuw) werk. Zo’n 25 organisaties werken samen in het RMT: gemeenten, de partijen: VNO-NCW, Werkgevers Service Punt, MKB Nederland, SBB en UWV, de bonden en regionale opleiders, waaronder ROC Midden Nederland. Wil meer weten? Neem contact op met Renny Starkenburg.

21 maart 2023
  • Mbovoorprofessionals