‘Met een goede blik op Kind & Co Ludens hebben we nu passend onderwijsaanbod’

Deelnemer Madelon met haar clustermanager Renske

‘We investeren graag in onze huidige en toekomstige collega’s om ze te boeien en binden aan onze organisatie,’ aldus Saskia, opleidingsadviseur bij Kind & Co Ludens. Via clustermanagers kwam al vaker de vraag van medewerkers bij haar: of ze een opleiding konden volgen. ‘In overleg met ROC Midden Nederland kwam het voorstel voor een maatwerktraject, met mogelijkheid tot waardering van eerder verworven competenties (EVC, red.) van onze medewerkers.’ Inmiddels is in maart een derde groep gestart.

‘We wilden onze medewerkers de kans geven om de opleiding tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 te volgen. Bij deze opleiding ontwikkel je je onder andere extra in het plannen, organiseren en reflecteren. Het ROC adviseerde het maatwerktraject met mogelijkheid tot EVC, omdat medewerkers in dienst vaak al veel kennis en ervaring hebben opgedaan. Met dit traject koesteren we de medewerkers die al jaren bij ons werken. In de huidige arbeidsmarkt is dat een actueel thema,’ aldus Saskia.

Passend aanbod
‘In de samenwerking kijkt het ROC naar de behoefte van onze organisatie en hoe zij daar samen met onderwijsontwikkelaars tot passend aanbod op kunnen komen. Dat passende aanbod zit op de aanwezige kennis en ervaring bij onze medewerkers. Bij dit EVC-traject wordt gekeken naar je diploma’s, certificaten en werkervaring. Dat werkt de deelnemer compleet uit en brengt het in een portfolio in bij het EVC bureau Libereaux en uiteindelijk beoordeelt de examencommissie van ROC Midden Nederland of en voor welke vakken en examens je vrijstelling kunt krijgen, hetgeen de duur van je opleiding verkort.' 

Maatwerk
Madelon: ‘Door de opleiding werd ik me weer bewust van wat ik doe en waarom ik het doe. Het EVC-bureau Libereaux toetste wat ik kon: zij deden als onafhankelijk bureau de intake en het EVC-gesprek. Naar aanleiding daarvan ontving ik de uitslag dat ik voor 75% mocht valideren om vrijstelling te kunnen krijgen.’

Verbondenheid
‘Wat bijzonder was, is dat we een onwijs leuke klas hadden en dat motiveert enorm. In die klas is echt wat moois ontstaan en dat is voor het leven. We houden contact met elkaar en gaan later in het jaar lunchen als iedereen klaar is. Tijdens de opleiding wisselden we onderling veel uit, er was een grote verbondenheid’, aldus Madelon. En dat is voor het behoud van medewerkers voor Kind & Co Ludens ook belangrijk. ‘Door de opleiding werk ik zelfstandiger en kan ik meer verantwoordelijkheid aan, waardoor ik meer plezier en vrijheid ervaar in mijn werk. Door dit traject is mijn professionaliteit na 13 jaar werkervaring in de kinderopvang nog verder gegroeid!'

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne de Graaff via @email.

20 april 2023
  • Mbovoorprofessionals