‘Meer werkgeluk en aansluiting arbeidsmarkt met nieuw profiel’

Deelnemers aan de Medewerker gastvrijheid in de zorg

Radboudumc, ziekenhuis in Nijmegen, heeft de afgelopen jaren gebouwd aan een nieuw ziekenhuis. Het ontwerp van de nieuwbouw gaf aanleiding voor aanpassingen in logistieke en facilitaire taken. Ook gaven de zorgafdelingen aan dat zij een aantal van hun ondersteunende taken graag naar het facilitair bedrijf wilden overhevelen. Het programma ‘Servicebedrijf ontzorgt de Zorg’ dat hierna ontstond, leidde tot functiedifferentiatie voor een aantal medewerkers.

Aansluiting
Radboudumc werkt samen met Syndle op het gebied van trainingen voor gastheerschap en vakmanschap. Voor deze opdracht heeft Syndle samen met Bedrijfsopleidingen van ROC Midden Nederland gekeken naar hoe ze de functies zó konden vormgeven, dat het beter aansluit op omgeving én werkzaamheden van de zorgcollega’s. ‘Hierop hebben we alle taken geïnventariseerd. Bij Facilitair ging het om de functie van schoonmaakmedewerker en logistiek medewerker en op de zorgafdelingen ging het om zorghulpen en verpleegassistenten die niet-patiëntgebonden werk verrichten. In de dagelijkse gang van zaken liepen zorghulpen en schoonmaak- en logistiek medewerkers veel ‘achter elkaar aan’ te werken.’ Aan het woord is Lonneke Gijsbers, Programmamanager Servicebedrijf ontzorgt de Zorg.  

Functiedifferentiatie
‘Het nieuwe, samengestelde profiel van de Facilitair Zorgmedewerker omvat nu taken van de schoonmaak- en zorghulpmedewerker. Dat leidde tot functiedifferentiatie voor deze medewerkers. Gelijktijdig hebben we een aantal werkprocessen vernieuwd en gedigitaliseerd en is de functie uiteindelijk hoger ingeschaald,’ aldus Lonneke. ‘Met deze ontwikkeling hebben we ook een kwaliteitsslag gemaakt en met elkaar afgesproken dat de huidige medewerkers een opleidingstraject van keuzedelen doorlopen: Gastvrijheid in de zorg, Ondernemend gedrag en Assisteren bij zorg en welzijn die door Syndle en ROC Midden Nederland met succes zijn uitgevoerd. Nieuwe medewerkers volgen de BBL-opleiding Medewerker gastvrijheid in de zorg. We streven ernaar dat alle medewerkers uiteindelijk niveau 2 hebben,’ aldus Lonneke. ‘Voor de verpleegassistenten betekende dit dat hun facilitaire en logistieke werkzaamheden overgeheveld werden naar de facilitair zorgmedewerker en zij meer patiëntgebonden taken op zich konden nemen. Dat betekende dat zij meer tijd aan de patiënt konden besteden: dat moet leiden tot  winst in werkdruk op zorgafdelingen en levert tegelijkertijd meer werkplezier op bij zowel de verpleegassistent en de facilitair zorgmedewerkers.’

Facilitair zorgmedewerker
‘Vanuit het facilitair bedrijf realiseerden wij ons al eerder dat je in deze tijd niet snel meer jonge mensen vindt die 36 uur per week komen schoonmaken. We merkten dat ook aan vacatures die we niet goed konden vullen. We verwachten dan ook dat dit nieuwe profiel beter aansluit op de huidige, dynamische arbeidsmarkt. We zien dat deze medewerkers in uniform meer onderdeel zijn van de zorgafdeling. Het betekent voor de facilitair zorgmedewerkers ook dat zij zich later ook verder kunnen ontwikkelen in de zorg en dat zij bijvoorbeeld kunnen doorgroeien tot meewerkend coördinator of verpleegassistent.’

Werkgeluk
‘Belangrijke doelstellingen voor de reorganisatie waren meer tijd voor de patiënt en werkdruk weg bij het zorgpersoneel. Voor de medewerkers was deze reorganisatie wel een omschakeling, maar nu zien we dat ze de erkenning écht voelen, zowel in waardering als in werkgeluk. We zien nu ook een lager ziekteverzuim bij de Facilitair Zorgmedewerkers in de eerste fase van de reorganisatie. De eerste geluiden en signalen zijn positief, zowel uit de zorgafdelingen als vanuit de facilitair zorgmedewerkers. We kijken uit naar het vervolg opleidingstraject samen met de experts van Syndle en ROC Midden Nederland!’ Aldus Lonneke.

Een Leven Lang Ontwikkelen is de vertaling van veranderingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Door technologie, automatisering en nieuwe technieken is het voor bedrijven essentieel om kennis en vaardigheden van medewerkers up-to-date te houden. Zodat zij optimaal mee kunnen in de dynamiek binnen de branche en het vak. Samen met onze samenwerkingspartners ontwikkelen wij op maat trajecten, zodat zij een relevante speler blijven op hun vakgebied. Meer weten over onze korte trajecten

19 december 2022
  • ROC Midden Nederland