‘Mbo voor professionals levert toegevoegde waarde'

mbo voor professionals: arbeidsmarkttekorten kinderdagverblijven

De Kinderopvangsector kampt met grote personeelstekorten. Wat zijn ‘good practices’ in het bestrijden van deze tekorten en hoe biedt ROC Midden Nederland hierin oplossingen? Nicky Mertens, afdelingsmanager Welzijn College Utrecht, vertelt hoe de Gemeente Utrecht, samen met mbo voor professionals, betrokken ouders en marktpartijen op dit thema de handen ineen slaan en welke (deel)oplossingen deze samenwerking biedt.

Maatregelen
‘De arbeidsmarkttekorten in de kinderopvang en bso zijn nijpend en in Utrecht zijn deze tekorten groot. Op dinsdag 10 januari was er over dit onderwerp een extra raadsinformatie-bijeenkomst ingelast op initiatief van Groen Links. Naast de gemeentelijke politiek was een aantal ouders en markpartijen aanwezig. Eén van de oorzaken van het tekort heeft te maken met het diploma: om in de kinderopvang branche te werken is een diploma noodzakelijk. Naast het personeelstekort zijn er maatregelen die zorgen voor extra druk op het personeel. Zo is de baby/leidster ratio aangescherpt en hier wordt streng op gehandhaafd. Daarnaast moet per 1 januari 2025 het niveau Nederlands bij de leidsters 3F zijn. Ook zijn de werk-, regel- en administratiedruk hoog. Wij merken dat zij-instromers tijdens stage snel intallig worden ingezet: er is weinig ruimte om te leren of ontwikkelen en die druk is voor de studenten ook pittig,’ aldus Nicky.

Versneld opleiden
‘Vanuit ROC Midden Nederland leveren we toegevoegde waarde in de samenwerking met werkgevers in de branche: samen kijken we naar hoe we versneld kunnen opleiden. Met de juiste  vooropleiding zien we dat binnen 9 tot 12 maanden opleiden mogelijk is. Met SBB kijken we naar hoe we zorgprofessionals die de overstap naar de Kinderopvang willen maken, kunnen ondersteunen met certificaten, zodat ze versneld het diploma kunnen behalen.’
‘Een dubbelkwalificatie biedt ook perspectief: de combinatie werken op school en op een bso. In de buitenschoolse opvang gaat het om kleine contracten van 14.00 tot 18.00 uur. Om kort door de bocht te gaan: daar kun je in Utrecht geen huis van betalen. Medewerkers willen grotere contracten. Kinderopvang en scholen zullen daarin moeten gaan samenwerken. Daar richten wij ons ook op met ontwikkelen van nieuw opleidingsaanbod. Dan gaat het over de combinatie van opleidingen gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Daarmee wordt de vijver helaas niet groter. De uitdaging blijft dat we herintreders en mensen met een migratie achtergrond tegen dezelfde lat leggen: Nederlands op niveau 3F en pedagogische vaardigheden.’

Ontlasten
‘Ook gaan we in gesprek met de Gemeente Utrecht, in Kanaleneiland. Vanuit ROC Midden Nederland willen we de mensen graag kennis laten maken met de niveau-2 opleidingen voor groepshulp. Hierbij kun je denken aan iemand die het fruit snijdt, veters strikt, jassen aantrekt, zodat de reguliere medewerker verlicht wordt. Het doel is om meer ruimte te creëren voor begeleidingscapaciteit, zodat we de studenten die stage gaan lopen in de sector goed kunnen begeleiden en dat ze behouden blijven voor dit werk. Voor die begeleiding is menskracht en know-how nodig. Hierin zien wij een duidelijke rol voor onszelf weggelegd in het ontlasten van het werkveld: bijvoorbeeld in de vorm van docenten die de stagebegeleiding doen, zoals op een leerafdeling. Deze gesprekken voeren we nu met onze samenwerkingspartners.’

Professionaliseringspartner
‘Mooi om te zien vind ik de krachtenbundeling binnen de sector: de kinderopvang werkt samen binnen de gemeente Utrecht. Zij hebben een platform ontwikkeld, zodat zij de lobby in Den Haag kunnen voeren en aanwezig kunnen zijn bij gesprekken van de Gemeenteraad in Utrecht. Het onderwerp ligt nu op tafel en we hebben het over hoe we de randvoorwaarden kunnen beïnvloeden. Vanuit mbo voor professionals zitten we als professionaliseringspartner aan tafel en sturen er in de samenwerking op het tij te keren,’ aldus Nicky.  

24 januari 2023
  • Mbovoorprofessionals
  • Welzijn College