LLO: Instroom en doorstroom binnen de Politiedienst

Adminstratieve dienst Politie

ROC Midden Nederland ontwikkelt samen met Zadkine Veiligheids-academie, ROC van Amsterdam en verschillende Politie-eenheden het ATH-BOA leertraject.

Binnen de Politie worden op meerdere vakgebieden werknemers met een BOA certificaat op assistentenniveau aangesteld. De Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar functioneert binnen een ATH-functie (ondersteunende functie ten dienste van de Politie). Zij zorgen bijvoorbeeld voor arrestanten en het opstellen van een proces-verbaal.

Om te zorgen voor een goede instroom en een afgestemd kwaliteitsniveau, draait op dit moment de pilot ATH-BOA. Deze pilot heeft ROC Midden Nederland samen met Zadkine Veiligheidsacademie en ROC van Amsterdam vormgegeven. De pilot bestaat uit een leertraject dat nieuwe instromers binnen ondersteunende functies van de Politie efficiënt en op een uniform niveau schoolt en de kwaliteit van de dienst te borgt. 

In maart 2022 rondt de eerste groep van twaalf studenten de pilot af bij de Veiligheidsacademie. De studenten zijn tijdens het leertraject gestart in een assistentenfunctie bij de Politie Eenheid Rotterdam, waar zij werkzaam zijn op de afdeling Intake & Service. Het onderwijs richt zich op het behalen van het BOA-certificaat, in combinatie met ondersteunende taken, zoals administratie en het verzorgen van de intake. Deze groep heeft dan hun Startbekwaamheid voor uitvoering van de Intake en Service werkzaamheden behaald.

In de toekomst wordt het wellicht mogelijk om deze werknemers te laten doorstromen naar een mbo, niveau 3-opleiding, op basis van hun behaalde ATH-BOA certificaat en opgedane werkervaring. We spelen hiermee in op de visie een Leven Lang Ontwikkelen, wat bijdraagt aan een betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Voor de werknemers biedt het perspectief om door te groeien vanuit hun assistentenfunctie.

Wilt u meer weten over de pilot? Neem dan contact op met Fons Zoon.

11 maart 2022
  • Mbovoorprofessionals