Leren op en voor het werk

aantal collega's in een kantoor en een van hen kijkt met een grote glimlach in de camera

Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is inmiddels niet meer weg te denken. Ieder bedrijf heeft er op een of andere manier mee te maken. De aanpak van LLO verschilt weliswaar per sector of branche, maar er zijn ook veel gemeenschappelijke kenmerken als het gaat over leren en leeromgeving. En ook wat betreft de behoeften en kennis van leren op de werkvloer. In dit artikel nemen we je mee in de uitkomsten van een aantal onderzoeken daarover. Hoeveel werknemers volgden er bijvoorbeeld afgelopen jaren een opleiding? Is er budget per werknemer? En welke leeftijdscategorie volgt het meest een opleiding? Nieuwsgierig? We hebben de 3 bronnen die we gebruikt hebben aan het eind van dit artikel opgenomen. 

Belemmeringen in leren
De dagelijkse werkzaamheden zijn de belangrijkste belemmering voor medewerkers om te leren, geeft 42% van de werkgevers aan en 29% van de medewerkers. Andere belemmeringen voor medewerkers zijn dat leren niet gekoppeld is aan salarisverhoging, promotie of status.

Leren en motivatie
Bijna de helft van de medewerkers volgde de afgelopen 2 jaar een opleiding of cursus. Ongeveer 19% van de medewerkers volgde een opleidingstraject van 6 maanden of langer. Twee derde van de medewerkers volgt een opleiding of cursus om de huidige baan beter te kunnen uitvoeren. Een derde heeft een langetermijndoel, zoals omgaan met toekomstige veranderingen in de huidige baan of kansen op werk in de toekomst vergroten. 

Belang van leren en ontwikkelen
Informeel leren, zoals leren van uitdagende taken of van collega’s, is voor volwassenen heel belangrijk. Er wordt aan deze manier van leren veel meer tijd besteed dan aan leren via opleidingen en trainingen. Meer dan 90% van de medewerkers leert van collega’s en van uitdagende taken en 40% leert daar zelfs veel van. 

Werkenden vinden leren en ontwikkelen belangrijk. Zo vindt 91% van de medewerkers leermogelijkheden op het werk belangrijk en 85% is daar ook tevreden over. 

Generaties en leren 
De grootste groep medewerkers die scholing volgt, valt in de leeftijd van 25 tot 55 jaar (+50%). Bij ouderen en jongeren is dat rond de 30%. De jongeren brengen veel nieuwe kennis binnen het bedrijf. De ouderen kunnen meer de rol van mentor in het praktijkleren vervullen.

Eigen regie op leren en ontwikkelen
Gen Z (generatie geboren tussen 1995-2010) is een leergierige generatie, die veel en gevarieerd wil leren en meer behoefte heeft aan eigen regie over leren en ontwikkelen. Voor eigen regie is het belangrijk dat men dan ook over een persoonlijk ontwikkelbudget kan beschikken. Twee derde van de medewerkers weet niet of er een persoonlijk budget is (of hoeveel). Zelfs een minderheid van de HR-professionals (42%) is daarvan op de hoogte.

Bronnen
Leercultuurmonitor SER 2022
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022
Learning & Development Monitor 2023 - StudyTube

27 februari 2024
  • Mbovoorprofessionals