‘Het goede gesprek voeren is essentieel voor de juiste oplossing’

Twee techniekmonteurs aan het werk

Mbo voor professionals, de nieuwe naam voor Bedrijfsopleidingen bij ROC Midden Nederland, bestaat een maand. Binnen mbo voor professionals vallen alle activiteiten met betrekking tot een Leven Lang Ontwikkelen: LLO. Natasja Beelaard, programmamanager LLO, vertelt over de veranderingen van de afgelopen jaren in de vraag van werkgevers naar ontwikkelingsmogelijkheden en welke impact de arbeidsmarkt heeft. Met welke uitdagingen helpt mbo voor professionals werkgevers?

Wat is de afgelopen jaren veranderd in de vraag van werkgevers naar ontwikkelingsmogelijkheden?
In deze arbeidsmarkt, waar iedere sector behoefte heeft aan meer mensen en de juiste mensen, gaan werkgevers anders kijken naar hoe zij hun organisatie draaiende kunnen houden. En dat betekent ook dat ze anders kijken naar opleiden. We voeren met werkgevers steeds vaker het strategische gesprek over wáár de vraag ligt binnen hun organisatie, hoe je dat kunt organiseren en wat dat betekent voor opleiden. Dan zij er verschillende invalshoeken. Sommige werkgevers kijken naar functiedifferentiatie of juist brede inzetbaarheid van medewerkers. Hoe zijn nieuwe medewerkers sneller inzetbaar?,’ aldus Natasja.

Hoe denkt en doet ROC Midden Nederland mee als het gaat om functiedifferentiatie?
‘Met de huidige arbeidskrapte is het goed om te kijken naar hoe functies zijn ingedeeld en waar je duurzaam op in kunt zetten. Welke taken en onderdelen kunnen door iemand anders uitgevoerd worden? Hoe ziet het functiehuis eruit en wat is mogelijk als je denkt aan functiedifferentiatie? Denk hierbij aan nieuwe functies zoals de Facilitairzorgmedewerker, waarmee je de moeizaam in te vullen vacatures bij facilitair aanpakt en de medewerker onderdeel wordt van een zorgteam, waarbij er ook perspectief is op ontwikkeling in de functie. Deze nieuwe opleiding en functie, die we op basis van de vraag van het Radboud umc ontwikkeld hebben, levert meer werkgeluk op. Samen met onze samenwerkingspartner doen we zo actief aan co-creatie.’

Welke mogelijkheden zijn er als een werkgever bij ons aanklopt?
‘ROC Midden Nederland mbo voor professionals biedt maatwerk voor bedrijven en dat bestaat uit verschillende vormen. De bedrijfsklassen zijn bekend, waar we voor een bedrijf een training of opleiding op maat maken. Daarnaast bieden we leereenheden aan, korte cursussen waarbij een starter of medewerker snel op een specifieke taak ingezet kan worden. Hiervoor ontvangt de deelnemer een mbo certificaat. Daarnaast zien we dat valideren, het wegen van kennis, ervaring en vaardigheden, steeds meer wordt ingezet om een volgende stap te zetten. In die strategische gesprekken zien we ook dat de vraag naar opleidingen en trainingen van de werkgever over meerdere sectoren gaat. Zo komen er nu meer aanvragen binnen op het gebied van vitaliteit, hospitality of een training voor leidinggevenden. Werkgevers weten niet altijd wat ROC Midden Nederland in huis heeft. En daar brengen we met de positionering van mbo voor professionals verandering in,’ aldus Natasja.

Met welke uitdagingen helpt mbo voor professionals werkgevers?
‘In de krappe arbeidsmarkt is de vraag naar toekomstige medewerkers groot. We hebben het hierbij over jongeren én zijinstromers. Voor werkgevers is de vraag relevant: hoe kun je die zijinstromers gerichter opleiden? Denk bijvoorbeeld aan ‘Van Bank naar Bouw’. In de financiële wereld werken mensen die goed kunnen calculeren. Als je daar niet meer op je plek zit, of het werk is er niet meer; hoe kun je dan de overstap naar een andere sector maken? Hoe kun je deze mensen valideren; hun kennis, vaardigheden en ervaring meenemen in een opleidingstraject? Bij ROC Midden Nederland hanteren we hiervoor vier verschillende vormen van valideren.’

Hoe zetten wij valideren in om werkgevers te helpen?
‘De meest zware vorm is een EVC- traject (eerder verworven competenties, red.). Dat zijn stevige trajecten, in tijd en intensiteit. Het is een vrij formele manier van vrijstelling organiseren en gaat over het verzamelen van bewijsstukken. Hierbij krijg je vrijstelling van onderwijs én examens. Werkgevers kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Momenteel lopen we dit traject met Kind&Co en Ludens.
De tweede vorm is de praktijkverklaring: die is geschikt voor mensen die vakbekwaam zijn, maar waarbij we verwachten dat het moeilijk voor hen is om een diploma te behalen.
De derde vorm is dialogisch valideren: dat betekent dat je een goed gesprek voert met de deelnemer. In dat gesprek komt naar voren wat deze werkende of werkzoekende in huis heeft en wat nog aangeleerd moet worden. Daarbij krijgt de deelnemer een persoonlijke leerroute en organiseren wij vrijstelling van onderwijs. De vierde vorm is het voorbeeld ‘Van Bank naar Bouw’: dat gaat om competenties die in meerdere branches geschikt zijn. Dan helpen we iemand van werk naar werk: welke kennis brengt hij mee en wat heeft hij bij te leren?,’ aldus Natasja.

Waarom is dat valideren zo belangrijk voor werkgevers?
‘Valideren is belangrijk voor werkgevers, omdat zij hun werknemers niet te lang van de werkvloer willen hebben. Het werk moet doorgaan, ze kunnen de mensen simpelweg niet missen. En daarom proberen wij met die werkgevers daarop een goed antwoord te formuleren. De Opleiden op maat leerroute bij het Gezondheidszorg College is een goed voorbeeld van dialogisch valideren. Aan de hand van een goed gesprek, de cv en een AMN-test krijgen deelnemers een persoonlijke opleidingsroute waarbij zij vrijstelling van onderwijs krijgen.’

Welke ontwikkelingen zie je nog meer?
‘We zien ook dat werkgevers steeds meer nadenken over hoe zij mensen kunnen boeien en binden. En omdat de krapte op de arbeidsmarkt structureel is, is het meer dan ooit belangrijk om medewerkers te behouden voor je organisatie. Opleidingen en medewerkers ontwikkelen is een van de tools die werkgevers in kunnen zetten. Medewerkers willen zich graag blijven ontwikkelen en dat mogen werkgevers stimuleren. Naast het boeien en binden zien we ook ondernemers in bijvoorbeeld de horeca concluderen dat zij naast het huidige personeel ook iets te doen hebben met de mensen die tijdelijk hun organisatie versterken. Hoe krijg je die snel op niveau? De tekorten zijn structureel, dus medewerkers gaan shoppen. Er moeten dan nieuwe mensen aangenomen worden en hoe werk je die snel in? Wat kan opleiden daarin betekenen en hoe doe je dat efficiënt?’

Hoe kan mbo voor professionals helpen in het positief positioneren van leren en ontwikkelen?
‘Leren en ontwikkelen staan niet altijd goed bekend bij werknemers. Waar dat over gaat, is over vertrouwen krijgen in het leren en vertrouwen krijgen in het eigen kunnen. Valideren is daar ook een hele belangrijke tool in. Daarmee zeg je: dit is wat je allemaal onder de knie hebt en dat waarderen wij. Dat geeft vertrouwen. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers die mbo 2 en mbo 3 hebben gevolgd niet makkelijk vanuit zichzelf een vervolgopleiding starten. Dat moet gestimuleerd worden vanuit werkgevers. Dan is de vraag: hoe pakken school en praktijk dat met elkaar op? Wij pakken daarbij onze verantwoordelijkheid als het gaat om valideren, het ontwikkelen van flexibele leerpaden en de elke vorm van opleiden: van diplomagerichte opleiding tot leereenheid. We hebben veel in huis. Andere vormen van opleiden die we ontwikkelen zijn het Make Center, waar state-of-the art machines staan om vakmensen in de metaal op te leiden. Of het Virtual Learning Lab bij het Gezondheidszorg College waar deelnemers 24/7 online verpleegtechnische vaardigheden kunnen oefenen via een app (micro-learnings, red.). Daarnaast ontwikkelen we in samenwerking met onze praktijkinstellingen ‘leerafdelingen’ waar docenten de begeleiding op de werkvloer op zich nemen. Zo maken we leren behapbaar. Het is voor ons belangrijk om te erkennen dat een training of opleiding in het leven van deelnemer en werkgever past. Het goede gesprek met elkaar hebben over wat er speelt binnen een organisatie is essentieel om de juiste oplossing te bieden.’

23 februari 2023
  • Mbovoorprofessionals