Anders Verantwoorden bij opleiding Dakdekkers

Dakdekker aan het werk op dak

Welke opleidingsmogelijkheden zijn er voor medewerkers in de dakdekkersbranche die ‘op het dak’ goed hun werk kunnen doen of dat in de praktijk kunnen leren, maar die (waarschijnlijk nog) niet in staat zijn om een volledige mbo-opleiding met een diploma af te sluiten? ROC Midden Nederland, TECTUM voor Dakvakmanschap en onderwijs- en examenleverancier Concreet kwamen samen tot ‘Anders Verantwoorden’ voor de opleiding Dakdekkers.

Bij Anders Verantwoorden staat centraal dat naast examens ook onderwijs- en praktijkopbrengsten en eerder opgedane werkervaring meetellen in de diplomabeslissing. De opleidingsmogelijkheden die hierbij aansluiten moeten in ieder geval voldoen aan de volgende aspecten: praktijkgericht, erkenning van bestaande werkervaring, passend bij de manier van leren van deze groep en zoveel mogelijk civiele waarde hebben.

Meer-ogenprincipe op meerdere momenten

Het belangrijkste uitgangspunt van Anders Verantwoorden is het ‘meer-ogenprincipe op meerdere momenten’. Dus: de praktijkbeoordelaar kan het beste op de werkplek iets zeggen over het al dan niet beheersen van de kwalificatie-eisen van de student. Hetzelfde geldt voor een kennisassessor die in gesprek met de student de theoretische kennis beoordeelt en dit geldt ook voor de examinator die in samenhang vaardigheden, kennis en gedrag in een lean en mean praktijkexamen beoordeelt.

Assessment en praktijkbewijzen

De theoretische vakvaardigheid wordt in een kennisassessment geëxamineerd in plaats van een traditionele kennistoets. Dat sluit beter aan bij de praktische instelling van de medewerker. Daarnaast verzamelt de student in de praktijk bewijzen waarmee hij aantoont de kwalificatie-eisen te beheersen waardoor niet alles meer geëxamineerd hoeft te worden. Deze bewijzen worden beoordeeld door een goed opgeleide praktijkopleider/leermeester. Datgene wat we wel echt in eenzelfde situatie voor elke student willen beoordelen (de kern van het kwalificatiedossier) wordt getoetst tijdens een afsluitend praktijkexamen per mbo-certificaat. De student werkt op deze manier toe naar een of meerdere mbo-certificaten.

TECTUM voor Dakvakmanschap verzorgt in samenwerking met ROC Midden Nederland al jaren opleidingen voor medewerkers in de dakdekkersbranche. Het gaat hier om kwalificerende opleidingen (mbo niveau 1, 2, 3 of 4). Wil je meer weten over Anders Verantwoorden of wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met accountmanager Joost Zijderveld, telefoon 06 24 82 67 02.

21 maart 2023
  • Mbovoorprofessionals